Lezers van InFinance konden in februari aangeven wie zij graag op het HypoVak-podium wilde terugzien. Een meerderheid koos voor econoom en emeritus hoogleraar Leo Stevens. Hij zal op 28 mei de fiscale knelpunten behandelen waar de hypotheekadviseur in zijn dagelijkse adviespraktijk tegenaan loopt. Dat doet hij met zijn welbekende en inspirerende bevlogenheid.

Leo Stevens nam op 1 april 2018 afscheid als kroonlid van de SER, een ambt dat hij tien jaar vervulde. Deze keynote maakt deel uit van de HypoVak Conference, een serie hoogwaardige masterclasses met inspirerende sprekers, geselecteerd door de redactie van InFinance.