Je geeft een goed advies aan de klant en legt dit vast in een adviesrapportage. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor de klant zelf, maar het adviesrapport kan ook als bewijslast achteraf van belang zijn.

In deze door Argenta aangeboden masterclass geeft Rob Timmermans, directeur Impact Opleiding & Training, uitleg over de aandachtspunten bij het opmaken van een goede adviesrapportage. Want met een goede rapportage kunt achteraf aantonen hoe het adviesproces is verlopen, hoe (cijfermatig) inzicht is verschaft, welke vergelijkingen zijn gemaakt, hoe rekening is gehouden met het klantbelang, hoe het advies tot stand is gekomen en op basis waarvan de klant keuzes heeft gemaakt.