DNB heeft Ockto een PSD2 vergunning verleend, waardoor het nu als betaaldienstverlener wordt aangemerkt. Ockto mag nu informatie over betaalrekeningen van een consument ophalen en verstrekken. Maar wat kan Ockto in combinatie met PSD2 nu concreet betekenen voor de hypotheekadviseurs?

Eerder dit jaar sloeg Ockto de handen ineen met Invers, die het combineren van overheidsbronnen en gecategoriseerde banktransacties mogelijk maakt. Een belangrijke stap in de voorbereiding op de nu verleende PSD2 vergunning, die van enorme toegevoegde waarde gaat zijn in de gehele keten.  In deze HypoVak masterclass vertelt onder andere Auke Dirkmaat van Ockto u alles over deze toekomst en wat Ockto in combinatie met PSD2 nu concreet gaat betekenen voor u als hypotheekadviseur.

PSD2 vergunning

Consumenten kunnen met Ockto al persoonsgegevens delen vanuit overheidsbronnen zoals het UWV, Mijn Pensioenoverzicht en de Basisregistratie Personen. Door hier nu op basis van de PSD2 vergunning informatie uit banktransacties aan toe te voegen, wordt het voor consumenten makkelijker en veiliger om ook deze gevoelige persoonsgegevens te delen met onder meer hun adviseur, banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Alleen delen wat nodig is

Paul Janssen, product director van Ockto, vindt het belangrijk om te benadrukken dat alleen de noodzakelijke informatie via Ockto mag worden opgevraagd. “Nu stuurt een consument, vaak gewoon via email, zijn volledige banktransactieoverzicht door aan een bank of gemeente. Hierin is veel informatie opgenomen die de consument misschien helemaal niet wil delen en die ook voor de bank of gemeente helemaal niet relevant is. Via Ockto kan een consument alleen maar die informatie uit banktransacties delen, die ook echt relevant zijn bij de beoordeling. Dus bijvoorbeeld wél informatie over betaalde huur en andere vaste lasten, maar niet over buitenlandse reizen en bezochte restaurants.”

Wanneer zijn banktransacties nodig?

Consumenten wordt nu met enige regelmaat gevraagd om een overzicht op te sturen van hun banktransacties van de afgelopen maand of drie maanden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening, het kopen van een auto via private lease, of het aanvragen van minimaregelingen bij een gemeente is informatie uit banktransacties nodig om te kunnen beoordelen of de consument in aanmerking komt voor de lening of regeling. Informatie uit banktransacties is aanvullend op de informatie die nu al via Ockto kan worden aangeleverd, bijvoorbeeld over de identiteit, hypotheek en het inkomen van de consument.

Nieuwe mogelijkheden

Het toevoegen van banktransactie informatie aan Ockto geeft ook veel nieuwe mogelijkheden en aanleiding tot verdere innovaties en digitalisering binnen de financiële sector. Robert Harreman, directeur van Ockto: “Financieel adviseurs kunnen hiermee hun cliënten bijvoorbeeld uitstekend inzicht geven in mogelijke besparingen op vaste lasten en hun daar verder over adviseren. Ook maakt een goed inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven van een huishouden het mogelijk om veel beter inzicht te geven in de toekomstige financiële situatie dan op dit moment gebeurt.”

(tekst gaat verder onder de video)

HypoVak 2020

Producten en diensten veranderen door nieuwe inzichten, veranderende klantbehoeften, maatschappelijke trends en wet- en regelgeving. Adviseurs bedienen verschillende generaties consumenten, waarbij elke generatie klanten eigen wensen en behoeften hebben. Maar ook onder intermediairs zijn verschillende generaties actief met eigen ideeën over de beroepsgroep. Dit dynamische speelveld staat centraal tijdens HypoVak ‘The new generation’ op dinsdag 27 oktober 2020 in NBC Nieuwegein.

The New Generation thema’s

De vier thema’s die tijdens de 17e editie van HypoVak centraal staan zijn: The New Generation Hypotheken, The New Generation Diensten, The New Generation Hypotheekadviseurs en The New Generation Consumenten. Bekijk hier het HypoVak-programma 2020.