Jan Latten is bekend als demograaf van de Universiteit van Amsterdam en als voormalig anchor van het CBS. Hij is een expert op het gebied van onderzoek naar sociale en demografische trends. Op het plenaire podium geeft Latten vandaag invulling aan het HypoVak-thema ‘The New Generation Consumenten’.

Inschrijven voor deze masterclass is gratis en doet u hier

Wat verschilt de senior van nu met die van tien jaar geleden? Wat doet het coronavirus met de bevolkingsgroei in Nederland? Is de opkomst van de grote IK iets uit het coronatijdperk of was is dat er langer geleden ingeslopen? Kortom, Jan Latten vertelt u vandaag wie u aan de adviestafel kunt krijgen.

Wie krijgt u aan tafel?

In zijn presentaties focust Latten zich op de veranderende tijdgeest: de opkomst van de grote IK, flexibilisering in de levensloop, opkomst van superkoppels, toenemende bestaansonzekerheid voor achterblijvers en de millennials. Maar ook de betekenis van vergrijzing en de veranderende woonvraag in het algemeen. Trends als verstedelijking, demografische krimp, segregatie en toenemende contrasten worden daarmee ontrafeld.