Naast reguliere hypotheken biedt Lloyds Bank ook een passende oplossing voor consumenten die kansen zien in het verhuren van onroerend goed. Met de Verhuurhypotheek kan ook de kleine belegger investeren in de huizenmarkt.

Particuliere beleggers hoeven niet te leven van de verhuuropbrengsten, maar willen door de verhuur van een woning een beter rendement maken op hun vermogen, of extra kapitaal opbouwen voor de oudedag. En wanneer de belegger de te verhuren woning deels wil financieren, kan dat met de in juni 2019 geïntroduceerde Lloyds Bank Verhuurhypotheek. Het unieke is dat particuliere beleggers tot 80% van de verwachte huurinkomsten mee kunnen nemen in de toetsing, zelfs als de woning nog niet wordt verhuurd. Als uit een taxatierapport de verwachte huuropbrengst blijkt, is het voldoende.

Lloyds Bank verstrekt tot 75% van de marktwaarde van de woning. Het gaat hierbij om de waarde in verhuurde staat. De belegger mag voor eigen levensonderhoud niet afhankelijk zijn van de verhuuropbrengsten, daarom is een minimum bruto jaarinkomen van 30.000 euro een voorwaarde.

Acceptatiebeleid

Sinds kort heeft Lloyds Bank een versoepeling doorgevoerd in de Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek was geschikt voor particulieren met maximaal drie verhuurpanden, maar dat is verruimd naar vijf panden. De waarde van het verhuurde of te verhuren pand wordt bepaald aan de hand van een NWWI gevalideerd taxatierapport. Uiteraard is iedere aangevraagde hypotheek weer anders. Een bank moet verder gaan dan het toepassen van regeltjes en normen. Tom Starink (foto), Head of Marketing & Business Development zegt hierover: “Adviseurs kunnen altijd het gesprek met ons aangaan over ingediende aanvragen en de acceptatie hiervan. Wij kijken dan samen met de adviseur naar de beste oplossing voor de klant.”

Kenmerken Verhuurhypotheek

De verhuurhypotheek is af te sluiten voor woningen die bestemd zijn voor het verhuren voor een lange periode. Bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag kunnen ook de verhuurinkomsten van andere panden mee worden genomen. De minimale lening bedraagt 75.000 euro en als maximum wordt 1.000.000 euro aangehouden. De maximale uitstaande leningen voor beleggingsobjecten mogen de 2.000.000 euro niet overtreffen. Maximaal 50% van de marktwaarde in verhuurde staat mag bestaan uit een aflossingsvrije hypotheek.

De Verhuurhypotheek is ook af te sluiten voor een nieuwbouwhuis. Ook is het mogelijk om in box 3 opnames te doen op verhuurde woningen die hypotheekvrij zijn. Het niet hanteren van een postcode-uitsluiting is een voordeel van Lloyds Bank ten opzichte van banken die hierop wel kritisch zijn.

Masterclass huurrecht

Tijdens HypoVak 2020 verzorgt Lloyds Bank op vrijdag 30 oktober om 11.30 uur een online Masterclass over huurrecht. Mr. F. van der Hoek gaat daarin de deelnemers meenemen in de rechten en de plichten van huurders en verhuurders. Waar kun je als verhuurder tegenaan lopen en hoe ruim zijn de rechten van de huurders? Begrippen als opzeggingsbescherming en huurprijsbescherming worden hierin diepgaand besproken. Ook op de contractvrijheid met betrekking tot de huurprijs wordt dieper ingegaan. Wat staat hierover in de wet?

Het maakt hierin nogal een verschil of er sprake is van de niet-geliberaliseerde sector of de geliberaliseerde sector. De Masterclass neemt de deelnemers mee tot in de kleine lettertjes in de wet, en is met name gericht op verhuurders. Een goede kennis over de wettelijke regels zorgt voor een kwalitatief beter advies aan beleggers die hun vermogen inzetten op de huizenmarkt.