In deze masterclass gaat mr. Frank van der Hoek in op de huurwetgeving van woon- en bedrijfsruimte. ‘Buy to let’ staat sterk in de belangstelling. De verhuur van woon- en bedrijfsruimte kan een goed rendement opleveren en dat geeft vraag naar financieringsproducten. Maar verhuur is ook gebonden aan wettelijke regels van opzeggings- en huurprijsbescherming.

De wetgeving is gedetailleerd en ingewikkeld; in een huurcontract kan daarvan niet altijd worden afgeweken. Ook kunnen er regelingen gelden van lokale overheden en van VvE’s. In deze masterclass legt mr. Frank van der Hoek uit welke regels op de verschillende huurovereenkomsten van toepassing zijn. Ook wordt door hem ingegaan op de grenzen van de advisering door de financieel adviseur.

Deze inhoudelijke masterclass wordt u aangeboden door Lloyds Bank. Mr. Frank van der Hoek is afgestudeerd als criminoloog en jurist. Hij was 15 jaar advocaat en 21 jaar kantonrechter in Amsterdam, met als nevenactiviteiten docent, publicist en plaatsvervangend raadsheer. Na zijn pensionering als rechter heeft hij een praktijk als adviseur en geschillenbeslechter opgezet.