In het plenaire ochtendprogramma van HypoVak zal Fred de Jong ingaan op de noodzaak van de brede welvaartsontwikkeling voor de hypotheeksector, geeft hij zijn visie op de gevolgen van de duurzaamheidstransitie voor de praktijk van de hypotheekadviseur én heeft enkele tips hoe daarmee om te kunnen gaan. Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences en zelfstandig onderzoeker met specialisatie de financieel adviesmarkt.

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om de financiering van zonnepanelen, maar het gaat om meervoudige waardecreatie. Zowel ecologisch, sociaal als economisch. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen (circulaire economie, klimaatakkoord, woningmarkt, arbeidsmarkt, sociale ongelijkheid, gezondheid, diversiteit, inclusie etc.) waarop de hypotheeksector een positieve impact kan maken. Daar gaat Fred de Jong in zijn presentatie op in.

In het plenaire ochtendprogramma komen de ‘why’ en de ‘what’ van verduurzaming aan de orde. Ter verdieping van zijn plenaire presentatie, zal Fred de Jong na de lunchpauze in een – door Florius mogelijk gemaakte – HypoVak Masterclass ingaan op de ‘how’ van duurzaamheid bij hypotheekadvies. Hoe kun je als hypotheekadviseur meervoudige waarde creëren voor klanten en hoe kun je duurzaamheid breed inzetten in het adviestraject.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden praktische handvatten aan de deelnemers geboden om duurzaamheid vanuit het brede perspectief in de adviespraktijk concreet toe te passen. Fred de Jong zal uitleggen waarom adviseren over duurzaamheid / brede welvaart ook goed is voor het businessmodel van de adviseur zelf.