Op dinsdag 20 september 2022 is het weer Prinsjesdag. Tijdens deze HypoVak-masterclass geeft Rob Timmermans een overzicht van de voor de adviespraktijk belangrijkste wijzigingen en licht hij deze toe met praktische voorbeelden.

Tijdens Prinsjesdag leest de koning traditiegetrouw de Troonrede voor en maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. De periode rondom Prinsjesdag staat bekend als de meest turbulente periode van het wetgevingsjaar. Hierin worden veel wijzigingen aangekondigd die de consument echt in diens portemonnee zal voelen.

De koopkracht zal ten opzichte van vorig jaar voor de meeste groepen flink dalen. Maakt het kabinet hier werk van of niet?

Niet alleen wijzigt de wet- en regelgeving met betrekking tot de inkomsten- en loonbelasting, maar ook de schenk- en erfbelasting en de omzetbelasting zijn onderhevig aan veranderingen. Al deze wijzigingen hebben direct invloed op het besteedbaar inkomen van iedereen.

Rob Timmermans MFP, Directeur Impact Groep, geeft graag een overzicht van de voor de adviespraktijk belangrijkste wijzigingen. Tijdens het plenaire ochtendprogramma geeft hij eerst een korte vogelvlucht, direct daarna (11.15 uur) gaat hij de diepte in tijdens de masterclass.

Deze masterclass wordt aangeboden door: Centraal Beheer, Attens, Woonfonds en Syntrus Achmea