Dagvoorzitter Janneke Willemse start het plenaire middagprogramma met een kort interview met Adjiedj Bakas. Daarin deelt de trendwatcher zijn visie over de woonwensen van de trending senioren. In zijn nieuwste boek ‘De Toekomst van Zorg’ schrijft Bakas onder andere dat meergeneratiewoningen en kleinschalige woonvormen voor ouderen normaal worden.

Win het nieuwste boek van Adjiedj Bakas

Volgens Bakas zullen we een evenwicht moeten zien te vinden tussen de krachten van regulering, technologisering, financialisering en humanisering. Hij verwacht dan ook dat het beoogde Integraal Zorgakkoord pas gaat werken als er additionele maatregelen komen. Zijn uitgebreide visie op de zorg in Nederland valt deels samen met zijn visie op senioren.

De trendwatcher voorspelt dat door een reeks revolutionaire ontdekkingen de levensverwachting zal toenemen en door digitale technologie een leefstijlafhankelijke zorgpremie steeds dichterbij komt. Veranderingen in de zorg veranderen ook de woonbehoeften van bijvoorbeeld de senioren. Meergeneratiewoningen en kleinschalige woonvormen voor ouderen worden volgens Bakas in de toekomst steeds normaler gevonden. Daarop moet nu al worden geanticipeerd, zodat men met het oog op grootschalige nieuwbouw niet in de verkeerde woonvormen investeert.

Help jouw 55+ klant met zijn woonplan voor straks

Naast het plenaire interview verzorgt Adjiedj Bakas tijdens HypoVak ook een masterclass. In deze door Florius mogelijk gemaakte masterclass geeft Bakas de HypoVak-bezoeker inspiratie om 55-plussers te motiveren na te denken over hun woonplan voor straks. Want vanaf die leeftijd breekt voor veel klanten wellicht een nieuwe levensfase aan. De kinderen (als ze die hebben natuurlijk) zijn misschien het huis uit, het pensioen nadert langzaam. Een mooi vooruitzicht om (straks) alle vrijheid te hebben om een nieuwe woonstap te zetten. Florius financiert de meeste woonvormen voor 55-plussers. Sinds kort ook kangoeroe- en mantelzorgwoningen.

Denken of doen?

Veel 55-plussers denken weleens na over hun toekomstige woonsituatie. Maar stappen zetten om hun woonwensen te realiseren, dat schuiven ze misschien nog even voor zich uit. Vast herkenbaar: 80% van de Florius klanten van 55 jaar en ouder denkt weleens aan zijn of haar toekomstige huis. Slechts een vijfde van hen heeft al concrete stappen gezet om dit te realiseren. De meest genoemde redenen? Ze willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen, hun buitenruimte behouden óf vinden zichzelf nog te jong om aan de slag te gaan.

Steeds meer mogelijkheden

Toekomstbestendig wonen hoeft volgens Florius niet altijd verhuizen te betekenen. “Met een paar kleine aanpassingen komen ze al een heel eind. Denk aan extra brede deurposten. Of het creëren van een mogelijkheid om op termijn op de begane grond te gaan wonen. Als ze gaan verhuizen, zijn er steeds meer woonvormen om uit te kiezen. Zo kunnen ze in een kangoeroewoning of hofje zelfstandig wonen, maar wel in de buurt van anderen. Voor de gezelligheid én een oogje in het zeil, mocht dat ooit nodig zijn.”

Win het nieuwste boek van Bakas

InFinance mag vijf exemplaren weggeven van het door Adjiedj Bakas geschreven boek ‘De Toekomst van Zorg’. Deze exemplaren worden verloot onder de deelnemers aan de masterclass ‘Inspiratie voor het motiveren van 55-plussers voor hun woonplan voor straks’, mogelijk gemaakt door Florius.