In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd op het gebied van hypotheekacceptatie met brondata. Volgens Ockto accepteert inmiddels al 80% van de top 10 hypotheekverstrekkers hypotheekaanvragen op basis van brondata en iedere hypotheekadviseur in Nederland kan hier gebruik van maken.

Om dit te kunnen realiseren zijn in de achterliggende periode opnieuw belangrijke stappen gezet om te komen naar standaardisatie. Laat je op 6 oktober in de tweede masterclassronde (13.30 uur) door Tim Bijvoet van Ockto bijpraten over deze ontwikkelingen én de stand van zaken bij hypotheekverstrekkers en andere belangrijke spelers in de keten.