Tijdens het HypoVak-debat gaan drie auteurs van het rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’ het gesprek aan met twee auteurs van het rapport ‘Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’. De lange termijn versus de korte termijn.

Deelnemers aan het debat zijn:

Philip Bokeloh, econoom bij het economisch bureau van ABN Amro
Christian Dijkhof, voorzitter van de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD)
Marleen Janssen Groesbeek, professor Sustainable Finance & Accounting aan de Avans Hogeschool
Stefan Groot, senior-huizenmarkteconoom bij RaboResearch
Mirjam Bani, econoom woningmarkt bij ING

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De economen van grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank schreven mee aan het in juni gepresenteerde rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’. Volgens dit rapport is voor een structurele oplossing een langetermijnblik nodig, met oog voor de samenhang van de knelpunten op de woningmarkt. Voorgesteld wordt een pakket maatregelen die betrekking hebben op het belastingstelsel, de nieuwbouwontwikkeling, woningfinanciering en de huursector. De economen stellen dat alleen een grondige renovatie van het woonbeleid, waarbij al deze complexe zaken in samenhang op de schop moeten, kan leiden tot een structurele oplossing.

Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt

In het eind september gepubliceerde rapport ‘Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’ worden de aangedragen economische oplossingen waardevol genoemd, maar het rapport van de economen mist volgens de opstellers, Christian Dijkhof, Marleen Janssen Groesbeek en Georgette Lageman, manager Expertise Centrum Wonen van BLG Wonen, een maatschappelijk perspectief. Zij reiken in het rapport drie aanbevelingen en invalshoeken aan voor een toegankelijke woningmarkt. Gezien de complexiteit en urgentie van de woningmarktproblematiek zijn inzichten vanuit een menselijk perspectief volgens de auteurs extra van belang voor een integrale aanpak.