Alex van IJseldijk

Alex van IJseldijk, directeur Erfrechtplan

Na zijn studie start Alex als ondernemer. Eerst in de horeca en later in de detailhandel. Financiële planning heeft dan al zijn interesse en hij maakt de overstap naar financieel adviseur van particulieren en zelfstandigen. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in nalatenschapsplanning (Specialist Estate Planning, REP) vanuit zijn visie dat iedereen baat heeft bij een persoonlijk nalatenschapsplan. Dit geeft rust en een solide fundament, voor nu en in de toekomst. Als directeur van Erfrechtplan wil hij nalatenschapsplanning voor iedereen bereikbaar maken.

Masterclass: Erfrechtplan: een waardevolle service voor uw klanten