ASR

a.s.r. hypotheken is onderdeel van a.s.r. de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. a.s.r. is sterk verankerd in de Nederlandse maatschappij en heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij als geheel, haar klanten in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. Hiervoor werkt a.s.r. nauw samen met het intermediair. De producten en diensten van a.s.r. voorzien in behoeften van klanten. Met de WelThuis Starters hypotheek speelt a.s.r. hypotheken in op het verschuiven van de pensioenleeftijd en de behoefte van starters aan meer financiële ruimte aan het begin van de looptijd van hun hypotheek.