Nieuws

Boelhouwer: ‘Woningmarkt is ontspoord’

De Nederlandse woningmarkt is ontspoord, zo waarschuwt Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing systems aan de TU Delft, tijdens de HypoVak Conference. En we hebben de hulp van zowel de overheid als de marktpartijen nodig om deze weer op het juiste spoor te krijgen.

Alhoewel de hypotheekmarkt nog steeds lekker loopt (en dat komt vooral door de oversluiters), wil dat niet zeggen dat de woningmarkt goed functioneert. Zo loopt het woningtekort op, terwijl de vraag naar woningen tot 2040 alleen maar blijft stijgen. Het aantal woningtransacties daalt dit jaar naar verwachting ten opzichte van vorig jaar, terwijl de prijzen door zullen stijgen.

Een ander groot probleem is dat de middeninkomens tussen wal en schip vallen. “Er is een groep van 700.000 tot 900.000 jonge huishoudens die onvoldoende op de koopmarkt terecht kan als gevolg van de strakke financieringsregels. Tegelijkertijd verdienen ze weel te veel om op de huurmarkt terecht te kunnen. De banken leveren onvoldoende maatwerk richting die doelgroep, vind ik. En de startersmarkt heeft het al helemaal moeilijk.”

Levensloop

Het probleem ligt volgens Boelhouwer onder andere in het feit dat de overheid geen rekening houdt met de levensloop. Als je jong bent, begin je je carrière net en krijg je kinderen. Maar juist dan is de lastendruk van de hypotheek het hoogst, totaal onlogisch.”

“Er zijn echt beleidsinterventies nodig om dit op te vangen”, aldus Boelhouwer. “Ik ben wel een voorstander van het idee van de tijdelijke hypotheekstop, zodat je meer zelf kunt bepalen wanneer je aflost. Er is ook meer behoefte aan maatwerk voor groeiende groepen die niet de standaard zijn, zoals (alleenstaande) ouderen. Daar moet het productenassortiment op worden aangepast.”

Ook aan de aanwezige hypotheekadviseurs was de boodschap van Boelhouwer: “Zoek de differentiatie op, daar liggen de kansen.”

Energieneutraal

Een ander opgave ligt bij het duurzaam maken van woningen. In 2050 moeten alle Nederlandse woningen energieneutraal en aardgasvrij zijn volgens het regeerakkoord van kabinet-Rutte III. “Ik zie dat niet gebeuren”, aldus Boelhouwer. “De bestaande na-oorlogse woningen kunnen nooit voor die tijd worden omgebouwd.”

LEAVE A COMMENT