Dylan Dresens

Directeur Beleid en ontwikkeling bij Nationale Hypotheek Garantie is Dylan Dresens onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen en lanceren van innovaties en maatwerkoplossingen. Oplossingen die ervoor zorgen dat doelgroepen die het moeilijk hebben op de steeds krapper wordende woningmarkt via NHG toegang houden tot verantwoorde financiering van een eigen woning. De afgelopen jaren heeft NHG onder zijn leiding hierdoor onder andere hypotheekfinanciering voor zzp’ers al na 1 jaar mogelijk gemaakt. Ook de financiering voor funderingsherstel, het inbedden van de perspectiefverklaring voor flexwerkers en een verhuispropositie voor senioren (op basis van een werkelijke lastentoets) zijn onder zijn hoede tot uitvoering gekomen.

Ook is Dylan nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven om de bestaande woningvoorraad in Nederland te verduurzamen. Zo vertegenwoordigt hij NHG bij de duurzaamheidstafel in politiek Den Haag en heeft hij met NHG het Energiebespaarbudget geïntroduceerd, waarmee klanten duurzame verbeteringen direct kunnen meefinancieren, maar pas later hoeven te beslissen hoe ze hun nieuwe woning het beste kunnen verduurzamen. “Dit is een mooie eerste stap, maar als we daadwerkelijk werk van verduurzaming willen maken en de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, is er nog veel meer nodig. NHG kijkt graag samen met de markt hoe we die stappen ook kunnen zetten.”