Dylan Dresens

Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling WEW

Dresens is directeur Beleid en Ontwikkeling bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De stichting heeft als doel het bevorderen van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland, alsmede het hiertoe op de financiële markten bevorderen van de financierbaarheid van eigen woningen. Sinds de oprichting heeft het WEW ruim 1,5 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen, konden vele mensen met betalingsproblemen in hun huis blijven wonen en zijn ruim 26.000 verliezen opgevangen.