Associate lector Sustainable Finance & Tax en zelfstandig onderzoeker met specialisatie de financieel adviesmarkt.
HAN University of Applied Sciencest

Plenair 10.00 – 12.00

Het waarom, wat en hoe van een duurzaam hypotheekadvies

In het plenaire ochtendprogramma van HypoVak zal Fred de Jong ingaan op de noodzaak van de brede welvaartsontwikkeling voor de hypotheeksector, geeft hij zijn visie op de gevolgen van de duurzaamheidstransitie voor de praktijk van de hypotheekadviseur én heeft hij enkele tips hoe daarmee om te kunnen gaan. Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences en zelfstandig onderzoeker met specialisatie de financieel adviesmarkt.

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om de financiering van zonnepanelen, maar het gaat om meervoudige waardecreatie. Zowel ecologisch, sociaal als economisch. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen (circulaire economie, klimaatakkoord, woningmarkt, arbeidsmarkt, sociale ongelijkheid, gezondheid, diversiteit, inclusie, etc.) waarop de hypotheeksector een positieve impact kan maken. Daar gaat Fred de Jong in zijn presentatie op in.

In het plenaire ochtendprogramma komen de ‘why’ en de ‘what’ van verduurzaming aan de orde. Ter verdieping van zijn plenaire presentatie, zal Fred de Jong na de lunchpauze in een – door Florius mogelijk gemaakte – HypoVak Masterclass ingaan op de ‘how’ van duurzaamheid bij hypotheekadvies. Hoe kun je als hypotheekadviseur meervoudige waarde creëren voor klanten en hoe kun je duurzaamheid breed inzetten in het adviestraject.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden praktische handvatten aan de deelnemers geboden om duurzaamheid vanuit het brede perspectief in de adviespraktijk concreet toe te passen. Fred de Jong zal uitleggen waarom adviseren over duurzaamheid/brede welvaart ook goed is voor het businessmodel van de adviseur zelf.

Masterclass | 13:15-14:00 uur

Hoe word je een duurzame hypotheekadviseur en zorg je voor een duurzaam businessmodel?
Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door Florius.

Ter verdieping van zijn plenaire presentatie, zal Fred de Jong in een speciale masterclass ingaan op hoe je als hypotheekadviseur meervoudige waarde kunt creëren voor klanten en hoe je duurzaamheid breed kunt inzetten in het adviestraject. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden praktische handvatten aan de deelnemers geboden om duurzaamheid vanuit het brede perspectief in de adviespraktijk concreet toe te passen. Fred de Jong zal uitleggen waarom adviseren over duurzaamheid/brede welvaart ook goed is voor het businessmodel van de adviseur zelf. In de masterclass zal Florius ook aangeven hoe zij het intermediair ondersteunen rond het thema duurzaamheid.

Biografie

Dr. Fred de Jong is een onafhankelijke autoriteit in de financiële adviesmarkt. Hij promoveerde in 2010 op een proefschrift over het functioneren van tussenpersonen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Op basis van een uitgesproken visie op de toekomst, gedegen onderzoek en analyse en met kennis van regelgeving, trends en ontwikkelingen, stelt hij financiële ondernemingen en organisaties in staat om weloverwogen beslissingen te nemen voor een rendabele toekomst. Vanuit zijn expertise als wetenschapper in de financiële adviesmarkt en eigen ervaring als ondernemer in deze sector, helpt Fred de Jong andere ondernemers met zijn kennis over de markt.

Fred de Jong startte zijn carrière in de financieel adviesmarkt als hoofdonderzoeker bij Bureau D&O. Na vijf jaar ging hij in 2005 aan de slag als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris voor branchevereniging NVA (nu Adfiz) en de VvHN (nu OvFD). Adviesbureau Fred de Jong is gestart in 2010.

Nevenwerkzaamheden:

Sssociate lector Sustainable Finance & Tax bij de HAN University of Applied Sciences
Lid van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)
Lid raad van advies ICT platform Aplaza
Docentenlid van de onderwijscommissie voor de Master Insurance & Risk aan de UvA