Als iemand een hypotheek heeft met een daaraan gekoppelde beleggingsrekening bij een andere entiteit binnen hetzelfde concern, hoeft de geldgever bij voortijdig aflossen de opgebouwde waarde op die rekening niet mee te tellen bij het berekenen van de boeterente, zo oordeelt Kifid.

Lees meer »