Als gevolg van oplopende inflatie en rentes doet zich een omslag op financiële markten voor. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) constateert dat het van belang is dat deze aanpassing geleidelijk verloopt. Daarnaast bestaan op dit moment zorgen over de geopolitieke situatie die economische en financiële kwetsbaarheden kunnen versterken. [Noot: De vergadering van het FSC vond plaats op 11 februari voordat verdere escalatie van het conflict in Oekraïne plaats vond].

Lees meer »