De opkomst van pensioenfondsen en verzekeraars op de markt voor hypotheken is gunstig voor het financiële systeem. De verschuivingen in de markt dragen bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn. Ook verbetert hierdoor…

Lees meer »