“Uiteraard is meer bouwen belangrijk, want meer aanbod vergroot de toegankelijkheid. Hier ligt voor u – de sector – ook een verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen die werken in tijden van schaarste van bouwmaterialen en arbeidskrachten.

Lees meer »