Vereniging Eigen Huis roept het kabinet en gemeenten op om veel meer geschikte woningen voor senioren te bouwen. Er is nu al een tekort van naar schatting 350.000 levensloopbestendige woningen en dat aantal loopt verder op. In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit 65-plussers, waarvan een derde ouder dan 80 jaar. […]

Het bericht VEH: ‘Bouw meer seniorenwoningen voor een betere woningmarkt’ verscheen eerst op InFinance.

Lees meer »