Klanten slimmer laten wonen: goedkoper, comfortabeler en duurzamer

Veertig procent van de Nederlandse CO2-uitstoot is toe te schrijven aan de gebouwde omgeving in Nederland. We kennen bijna allemaal het straatbeeld nog wel waar roken heel normaal was. Met de nodige anti-campagnes, accijnsverhogingen en het rookverbod is langzaam een nieuw normaal ontstaan: roken is uit!

Een soortgelijke beweging zien we ontstaan voor onze woningen en gebouwen. Ingegeven door een aantoonbare klimaatverandering en de effecten daarvan. De CO2-uitstoot moet sterk gereduceerd worden!

Als experts van woning financiering kunnen wij als sector hier echt impact maken. Welke uitdagingen zien we hier? Vanuit adviseur en geldverstrekkers perspectief. En vanuit klantperspectief.

Er liggen kansen op het moment van afsluiten of aanpassing van een hypotheek. Via 3 experimenten hebben we gekeken hoe we de adviseur het beste ‘in stelling kunnen brengen’.

In deze Masterclass gaan we graag met u in gesprek over de gevolgen van woningverduurzaming en hoe we samen ‘een nieuw normaal’ creëren.

Sprekers:
Karin Polman, Directeur Florius en Charissa Cardon, Product Owner Duurzaam Wonen

Klik hier om u aan te melden voor HypoVak 2018!