Expert

Biografie

Prof.dr. L.G.M. Stevens werd geboren in 1944 te Belfeld (L). In 1971 behaalde hij aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg het doctoraal examen in de economische wetenschappen, fiscaal-economische specialisatie. Na een vierjarig dienstverband bij de rijksbelastingdienst werd hij benoemd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij promoveerde in 1980 op het proefschrift ‘Belasting naar draagkracht’. In 1984 werd hij onderscheiden met de prof.mr. H.J. Hofstra-penning. In 1986 werd hij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam benoemd tot hoogleraar Fiscale Economie. Zijn oratie was getiteld ‘Solidair of solitair’; de relevantie van de leefvorm voor het inkomensbeleid. Zijn afscheidscollege in 2006 was gericht op Fiscaal Gezinsbeleid. Hij was tot 8 december 2006 (in 0,6-deeltijd) voorzitter van de Vakgroep Fiscale Economie en voorzitter van de Stichting Europese Fiscale Studies die een postdoctorale opleiding verzorgt. Tevens was hij voorzitter van de Raad van Advies van het aan de Erasmus Universiteit verbonden Instituut Financiële Planning. Vanaf 1 juli 2008 tot 1 april 2018 was hij Kroonlid van de SER.

Publiekgerichte publicaties zijn ‘Fiscus ik ben je vriendje niet’ (1997),  ‘Belasting: weggegooid geld?’ (2002), Fiscale Brandnetels (2005); Fiscale Fascinatie (2006): ‘Naar een solidaire participatiemaatschappij’ (2008) en ‘100 jaar inkomstenbelasting; en hoe nu verder? (2014). Geloofwaardig belasting heffen (2016); Vertrouwen in de toekomst; vertrouwen in elkaar. Persoonlijke reflecties op belastingheffing in turbulente omstandigheden. Studieboeken zijn o.a. Handboek Inkomstenbelasting 2001 en Elementair Belastingrecht. Stevens is columnist bij Het Financieele Dagblad.

HypoVak Conference 15.00 – 15.45 uur

Fiscaliteit eigen woning

Lezers van InFinance konden in februari aangeven wie zij graag op het HypoVak-podium wilde terugzien. Een meerderheid koos voor econoom en emeritus hoogleraar Leo Stevens. Hij zal op 28 mei de fiscale knelpunten behandelen waar de hypotheekadviseur in zijn dagelijkse adviespraktijk tegenaan loopt. Dat doet hij met zijn welbekende en inspirerende bevlogenheid. Leo Stevens nam op 1 april 2018 afscheid als kroonlid van de SER, een ambt dat hij tien jaar vervulde. Deze keynote maakt deel uit van de HypoVak Conference, een serie hoogwaardige masterclasses met inspirerende sprekers, geselecteerd door de redactie van InFinance.