Criminoloog en jurist
Lloyds Bank

Biografie

Mr. F. van der Hoek is afgestudeerd als criminoloog en jurist. Hij was 15 jaar advocaat en 21 jaar kantonrechter in Amsterdam, met als nevenactiviteiten docent, publicist en raadsheer-plaatsvervanger. Na zijn pensionering als rechter heeft hij een praktijk als adviseur en geschillenbeslechter opgezet. Daarnaast is hij onder meer (plv.) voorzitter van geschillencommissies in de gezondheidszorg en de financiële wereld.

Masterclass

BUY TO LET: WAT KAN EN MAG?
Overzicht van de huurwetgeving van woon- en bedrijfsruimte

Buy to let staat sterk in de belangstelling. De verhuur van woon- en bedrijfsruimte kan een goed rendement opleveren en dat geeft vraag naar financieringsproducten. Maar verhuur is ook gebonden aan wettelijke regels van opzeggings- en huurprijsbescherming. De wetgeving is gedetailleerd en ingewikkeld; in een huurcontract kan daarvan niet altijd worden afgeweken. Ook kunnen er regelingen gelden van lokale overheden en van VvE’s.

In deze masterclass wordt uitgelegd welke regels op de verschillende huurovereenkomsten van toepassing zijn. Ook wordt ingegaan op de grenzen van de advisering door de financieel adviseur. Er is (beperkte) ruimte om vragen te stellen.