Peter Boelhouwer

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft.  Sinds bijna 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en  van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.  Ook is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment. Verder coördineert Peter het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Peter de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.  Peter heeft in het verleden veel onderzoek gedaan naar de vraag naar en het aanbod van koopwoningen. Meer specifiek werden veel studies verricht naar de ontwikkeling van de koopprijzen en werd hiervoor een verklaringsmodel ontwikkeld.

Peter Boelhouwer geeft een HypoVak Conference over: Woningmarkt in verandering, vraag naar nieuwe woonvormen

Klik hier voor het onderwerp van zijn Masterclass en meld u direct aan voor HypoVak 2018!