Directeur
Impact Opleiding & Training

Biografie

Rob Timmermans is ruim 25 jaar werkzaam in de financiële branche. In de opleidingen van Impact Opleiding & Training bundelt Rob zijn kennis als Master in financial planning en Registertaxateur met zijn ruime praktijkervaring. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassingen van de wet- en regelgeving.

Masterclass BNP Paribas Cardif 13.00 – 13.45 uur

Kwaliteit van het hypotheekadvies en de life events

Eén van de meest complexe onderdelen in het hypotheekadvies zijn de life-events. Hoe bespreek je deze life-events met jouw klant? En hoe leg je dit op de juiste wijze vast in het adviesrapport? 
 
In deze masterclass geeft Rob Timmermans uitleg over specifieke eigenschappen van de life-events in het hypotheekadvies en de aandachtspunten bij een goede vastlegging hiervan.

Masterclass Argenta 14.00 – 14.45 uur

Kwaliteit adviesrapportage in het hypotheekadvies

Je geeft een goed advies aan jouw klant en legt dit vast in een adviesrapportage. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor de klant zelf, maar het adviesrapport kan ook van belang zijn om aan te tonen hoe het adviesproces is verlopen, hoe (cijfermatig) inzicht is verschaft, welke vergelijkingen zijn gemaakt, hoe rekening is gehouden met het klantbelang, hoe het advies tot stand is gekomen en op basis waarvan de klant keuzes heeft gemaakt. 

In deze masterclass geeft Rob Timmermans uitleg over de aandachtspunten bij het opmaken van een goede adviesrapportage .