Directeur
Impact Groep

Plenair ochtend | 10.00 – 11.00 uur

Rob Timmermans duidt Prinsjesdag 2022

In vogelvlucht bespreekt Rob Timmermans (Impact Opleiding & Training) de voor de adviespraktijk belangrijkste wijzigingen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Het is een preview van de Prinsjesdag 2022-masterclass die hij direct na het plenaire programma zal verzorgen namens Centraal Beheer, Attens, Woonfonds en Syntrus Achmea.

Masterclass 11.15 – 12.00 uur

Prinsjesdag 2022

Op dinsdag 20 september 2022 is het Prinsjesdag. Tijdens deze dag leest de koning traditiegetrouw de Troonrede voor en maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. De periode rondom Prinsjesdag staat bekend als de meest turbulente periode van het wetgevingsjaar. Hierin worden veel wijzigingen aangekondigd die de consument echt in diens portemonnee zal voelen.

De koopkracht zal ten opzichte van vorig jaar voor de meeste groepen flink dalen. Maakt het kabinet hier werk van of niet?

Niet alleen wijzigt de wet- en regelgeving met betrekking tot de inkomsten- en loonbelasting, maar ook de schenk- en erfbelasting en de omzetbelasting zijn onderhevig aan veranderingen.

Al deze wijzigingen hebben direct invloed op het besteedbaar inkomen van iedereen.

Tijdens deze bijeenkomst geeft Rob Timmermans een overzicht van de voor de adviespraktijk belangrijkste wijzigingen en licht hij deze toe met praktische voorbeelden.

Deze masterclass wordt aangeboden door: Centraal Beheer, Attens, Woonfonds en Syntrus Achmea

Masterclass 13.30 – 14.15 uur

Ontwikkelingen in 25 jaar eigenwoningregeling

Argenta is 25 jaar actief in Nederland. In deze periode is nogal het een en ander veranderd in de wet- en regelgeving en met name in de eigenwoningregeling.

Tijdens deze masterclass neemt Rob Timmermans je mee in de belangrijkste wijzigingen in de eigenwoningregeling in de afgelopen 25 en geeft hij uitleg over de gevolgen hiervan op de adviespraktijk van de hypotheekadviseur.

Ook wordt ingezoomd op de huidige regelgeving en de toekomst van de eigenwoningregeling. Wat kunnen we de komende 25 jaar verwachten? Welke invloed heeft het vervallen van de renteaftrek voor veel hypotheken in 2031? Bestaat de renteaftrek tegen die tijd überhaupt nog?

Deze masterclass wordt aangeboden door: Argenta

Masterclass 15.45 – 16.30 uur

Het beste advies met automatisch samengesteld adviesrapport

Tijdens deze masterclass bespreekt Rob Timmermans de laatste ontwikkelingen in DocDigi, dé adviessoftware van de toekomst. DocDigi is de nieuwste generatie adviessoftware (in de cloud) die meedenkt met de hypotheekadviseur tijdens het adviesproces voor de klant.

DocDigi zorgt ervoor dat geen cruciale informatie ontbreekt in het advies, berekent automatisch de fiscaal meest optimale hypotheekconstructies aan de hand van de partnerrelatie en de eigenwoningverledens van de klanten en maakt product- en premievergelijkingen op basis van gewenste kenmerken en voorwaarden. Ook wordt in de software aandacht besteed aan verduurzaming.

Het advies in DocDigi is gebaseerd op het besteedbaar inkomen. Tijdens het adviesgesprek met de klant volgt de software alle vergelijkingen, adviezen en klantkeuzes. Deze worden met één druk op de knop vastgelegd in een overzichtelijk én voor de klant begrijpelijk klantspecifiek adviesrapport.

De aanvraag kan dan direct worden ingeschoten via HDN.

Voor de fiscale berekeningen maakt DocDigi gebruik van diverse rekenengines van Figlo, de productvergelijking vindt plaats in het ingebouwde vergelijkingsprogramma van Moneyview en aan de voorkant van het adviesproces kunnen snelberekeningen worden gemaakt met de inzichttool Pokket.

DocDigi gaat jou als adviseur veel tijd besparen in de administratieve afhandeling van het advies, zodat je meer tijd overhoudt voor jouw klanten en een nóg betere service kunt verlenen.

Deze masterclass wordt aangeboden door: DocDigi

Biografie

Rob Timmermans MFP is directeur van de Impact Groep. Impact Groep bestaat uit de opleidingstak Impact Opleiding & Training, het exameninstituut Impact Examens en het Kenniscentrum Impact Kennis.  

Rob is een hooggewaardeerde spreker bij congressen. Hij wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van de eigenwoningregeling. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassing van de wet- en regelgeving in de adviespraktijk.