Directeur
Impact Groep

Masterclass 11.15 – 12.00 uur

Afwegingen in de keuze tussen de boxen met inkomen en vermogen

Dit jaar en de komende jaren wijzigen de tarieven in box 1 en box 2. Daarnaast hebben we tot 2027 te maken met de overbruggingswetgeving in box 3. Om de juiste keuze te kunnen maken in welke box het inkomen en het vermogen van een belastingplichtige het best kan worden geplaatst, is het belangrijk om goed inzicht te krijgen in de spelregels van de drie boxen.
Tijdens deze masterclass neemt Rob Timmermans je mee in een aantal belangrijke overwegingen. Hij bespreekt verschillende onderwerpen, zoals:

•    De tariefswijzigingen in de boxen;
•    Voors en tegens van familiebankleningen;
•    Onroerend goed in box 2 of box 3 (beleggen in BV of in privé);
•    Voor- en nadelen van boxhoppen.

Deze masterclass wordt aangeboden door Centraal Beheer

Masterclass 13.30 – 14.15 uur

Repareren van het advies van de vorige adviseur

Een bekende uitspraak van Rob Timmermans is: “We zitten tegenwoordig vaker op repareren dan op adviseren.”

In de adviespraktijk worden veel adviesfouten gemaakt. Maak je een adviesfout bij een hypotheek, dan kan dat gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor de klant. Uiteraard worden die fouten meestal gemaakt door de vorige adviseur. Maar stel, jij geeft nu advies en je merkt op dat iemands huidige hypotheekconstructie niet klopt. Wat doe je dan? Ga je door met het verkeerde plan, of probeer je het te herstellen?

In deze masterclass geeft Rob Timmermans uitleg over de meest gemaakte fouten in de praktijk, de wijze waarop je in de nieuwe hypotheek fouten kunt corrigeren en hoe je de constructie weer op de juiste wijze kunt vormgeven.

Deze masterclass wordt aangeboden door Argenta

Biografie

Rob Timmermans MFP is algemeen directeur van de Impact Groep. Rob heeft meer dan 30 jaar ervaring in de financiële branche en is een gewaardeerde spreker op congressen. Zijn kracht is het begrijpelijk maken van complexe materie en praktijkgerichte toepassingen van de wet- en regelgeving.