Wft Assist

Wft Assist is al meer dan tien jaar de compliance adviseur voor financieel dienstverleners. Wij onderscheiden ons in deze markt door een intensieve samenwerking met de ondernemer. Dat geldt zowel voor de bedrijfsvoering als voor de adviespraktijk. Wij richten ons op de Wet financieel toezicht (Wft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).