Wie het inhoudelijke programma volgde tijdens HypoVak 2022 kwam al snel tot de conclusie dat de hypotheekadviseur meer dan ooit een belangrijke rol heeft in onze maatschappij. Bijna 1.400 van die adviseurs waren op 6 oktober te vinden in de Midden Nederland Hallen te Barneveld.

Adviseurs struinden naar hartenlust rond in een goedgevulde beursvloer vol aanbieders en netwerken met concullega’s. Verdieping kon worden gezocht tijdens veertien masterclasses. Het plenaire programma, onder leiding van dagvoorzitter Janneke Willemse, stond vol met interessante sessies waar de hypotheekprofessional echt wat aan heeft.

Behoefte aan visie is er genoeg, zeker in deze tijden van crisis: corona, inflatie, oorlog én een woningcrisis. Terug naar het oude ‘business as usual’ gaan we niet meer. Daarom was futurist Tony Bosma uitgenodigd om zijn visie te geven op het nieuwe ‘business as unusual’. Eén ding is duidelijk: verandering is noodzakelijk in onze maatschappij. Maar gelukkig blijft de hypotheekadviseur daarin relevant.

Dat er een grens zit aan economische groei voor ons milieu, is al lang duidelijk, stelt Bosma. “Dat is al voorspeld in 1972 tijdens de Club van Rome. We moeten met z’n allen zorgen voor een duurzame maatschappij. Daarnaast leven we in een wereld van permanente crisis: een crisocratie. Zaken als corona, inflatie, oorlog én een woningcrisis zijn niet op te lossen met een zak geld, maar met keiharde besluiten die ons allemaal raken. Onze leefstijl is niet houdbaar. Dat zorgt voor veel maatschappelijke onrust.”

Bosma: “Verandering is moeilijk. Vooral na je 35e jaar wordt verandering moeilijker geaccepteerd. Gedragsverandering is altijd onderbelicht gebleven in klimaatverandering en verduurzaming. Het probleem is: we denken wel duurzaam, maar doen vaak het tegenovergestelde. Mensen met zonnepanelen nemen juist vaker het vliegtuig. Maar bedenk: het pad tot succes is om open te staan voor het andere en niet dicht te slaan voor het bestaande.”

Het goede nieuws: consumenten hebben behoefte aan guidance in deze wereld van toenemende digitalisering en fake nieuws. “Zorg ervoor dat de (toekomstige) woningbezitter weerbaar wordt in een toenemend onzekere wereld.”

Het bevorderen van duurzaam gedrag is daar een onderdeel van. Veel huizenbezitters (86%) willen wel meer doen aan duurzaamheid maar weten niet hoe. “Duurzaamheid is nog geen standaard gespreksonderwerp in het hypotheekadviesgesprek, maar dat zou het zeker moeten zijn”, aldus Bosma.

Rob Timmermans duidt Prinsjesdag 2022

Een aantal weken na Prinsjesdag was ook de plenaire sessie van Rob Timmermans (Impact Opleiding & Training) een nuttige toevoeging aan het programma. In vogelvlucht besprak hij de voor de adviespraktijk belangrijkste wijzigingen uit de Miljoenennota.

Timmermans: “Kortgezegd wil het kabinet meer gelijkheid tussen inkomens en wonen meer bereikbaar maken. Voor steeds minder mensen wordt de woning betaalbaar, de recordinflatie werkt daar niet aan mee. Het kabinet heeft 1,8 miljard euro uitgetrokken voor een koopkrachtreparatie.”

De belangrijkste wijzigingen voor hypotheekadviseur zijn:

 • Afbouw renteaftrek naar lage tarief (36,93%);
 • Verhoging minimumloon (10%) en gekoppelde uitkeringen;
 • Afbouw zelfstandigenaftrek;
 • Wijzigingen box 2 (Vpb en dubbel tarief dividendbelasting);
 • Overbruggingswet box 3 (2023 t/m 2025);
 • Prijsplafond gas en elektriciteit en compensatie;
 • Noodmaatregelen MKB;
 • Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning;
 • Verhoging grens vrijstelling OVB;
 • Afschaffing IACK per 2025;
 • Koopkrachtmaatregelen voor lagere inkomens;
 • Wijziging tarief overdrachtsbelasting ‘niet-eigen woning’;
 • BTW-vrijstelling zonnepanelen;
 • Afschaffing middelingsregeling;
 • Leegwaarderatio wordt niet afgeschaft.

“Hou als adviseur rekening met al deze wijzigingen”, sloot Timmermans af. Overigens zijn de thema’s verduurzaming en het toekomstbestendig maken van wonen voor senioren voor de komende jaren belangrijk, voegde Timmermans toe.

HypoVak-debat: lange termijn vs korte termijn

Het plenaire ochtend gedeelte werd afgesloten met een debat tussen twee schijnbaar verschillende denkwijzen: de korte termijn versus de lange termijn. Twee auteurs van het rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’ gingen het gesprek aan met twee auteurs van het rapport ‘Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt’.

Zowel Philip Bokeloh (econoom bij het economisch bureau van ABN Amro) als Stefan Groot (senior-huizenmarkteconoom bij RaboResearch) zijn auteur van het eerst genoemde rapport, dat afgelopen juni werd gepresenteerd. Volgens dit rapport is voor een structurele oplossing op de woningmarkt een langetermijnblik nodig, met oog voor de samenhang van de knelpunten op de woningmarkt. Voorgesteld wordt een pakket maatregelen die betrekking hebben op het belastingstelsel, de nieuwbouwontwikkeling, woningfinanciering en de huursector. Groot: “Alleen een grondige renovatie van het woonbeleid, waarbij al deze complexe zaken in samenhang op de schop moeten, kan leiden tot een structurele oplossing.”

Christian Dijkhof (voorzitter van de OvFD) en Georgette Lageman (Manager Expertise Centrum Wonen bij BLG Wonen) schreven vanuit maatschappelijk perspectief het tweede rapport, ‘als verrijking op het eerdere rapport’. Lageman: “De woningmarkt is niet alleen maar economisch, maar heeft ook menselijke kant. Die kant zul je altijd mee moeten nemen. Het dichten van de financieringskraam puur en alleen om het systeem goed te krijgen gaat wel erg ver.”

Dijkhof vindt dat de politiek de plicht heeft om op korte termijn consumenten te helpen met onconventionele maatregelen. Volgens Groot blijft het echter noodzakelijk om de focus op de lange termijn te houden. “Op de korte termijn kunnen we niet veel doen voor alle groepen tegelijk. De korte termijn is ook belangrijk, maar moet niet ten koste gaan van structurele maatregelen.”