Directeur
Nationale Hypotheekbond

Biografie

Jeroen Oversteegen staat als directeur van Nationale Hypotheekbond aan het roer van een toonaangevend automatiseringsbedrijf voor financieel dienstverleners. Hij is een innovator van het eerste uur. Met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening weet hij zijn ideeën en zijn branchekennis met de nieuwste technieken te combineren tot zakelijke oplossingen. Met innoverende producten als het financiële klantportaal ‘UwKluis’ of de introductie van Looptijdrente draagt hij bij aan een toekomstbestendige financiële sector. Jeroen is door zijn duidelijke visie en mening veelgevraagd in menig forum, panel of tv- en radiodiscussie. Hij is elke dag met veel plezier bezig met de verbetering van de dienstverlening van zijn bedrijf.

 

Masterclass

Helpt een nieuw financieringsregime ons uit de crisis?

n 2012 deden René Teuwen, Whooz, de Nationale Hypotheekbond onderzoek naar restschulden. Hieruit kwam naar voeren dat gemiddeld zo’n 30% van de Nederlandse koopwoningen onder water stond. Dat betekende destijds dat in totaal voor zo’n 23,7 miljard euro aan restschuld boven de markt hing. Als gevolg van die ontwikkeling werden de spelregels voor het verkrijgen van een hypotheek aangescherpt.

Tegen de achtergrond van de kredietcrisis begrijpelijke maatregelen, maar inmiddels zijn we acht jaar verder. De woningmarkt is enorm veranderd. Waar in 2012 sprake was van een woningoverschot, bestaat er nu een stevig woningtekort. Voor starters is het bijna onmogelijk om zonder hulp een woning te kopen. En de waarde van woningen stijgt met 6-8% per kwartaal, waardoor het percentage onderwaterhypotheken is gedaald tot beneden de 5%. Dat roept de vraag op of het niet wenselijk is nog eens nader te kijken naar de maatregelen die in 2012 geïmplementeerd zijn. Is het mogelijk die regels ten dele te versoepelen, en zo ja, welke doelgroepen zijn daar dan het meest mee geholpen?

In het onderzoek dat René Teuwen, Whooz, de Nationale Hypotheekbond in 2020 uitvoeren, brengen zij in kaart in welke mate verschillende doelgroepen last hebben van de huidige regels en in welke mate zij geholpen zijn bij een ander regime. Met de onderzoeksresultaten in de hand kunnen we gericht nadenken over aanpassingen die de hardst getroffen doelgroepen het meest kunnen steunen. Het onderzoek brengt eveneens de effecten in kaart als gevolg van de coronacrisis en of deze effecten blijvend zijn.