Hoogleraar Huisvestingssystemen
TU Delft

HypoVak | Plenaire sessie

Biografie

Peter Boelhouwer bestudeert al 45 jaar de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en voorzitter van het Architectuurpunt Zoetermeer. Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en bestuurslid van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Daarnaast is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment en lid van de curriculum commissie van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Verder coördineert Boelhouwer het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Boelhouwer de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.

Plenair

Woningmarktexpert Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft. Drie weken na Prinsjesdag 2024 neemt hij de HypoVak-bezoeker tijdens het plenaire middagprogramma mee in de trends en de meest actuele ontwikkelingen van de woningmarkt.

De keynote’s van Peter Boelhouwer krijgen steevast een hoge waardering van de HypoVak-bezoeker. Daarom zijn we blij dat hij ook in 2024 naar HypoVak wil komen om de woningmarkt te duiden.