Hoogleraar
Huisvestingssystemen in Delft

Biografie

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid.

Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Ook is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment en lid van de curriculum commissie van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners.

Verder coördineert Boelhouwer het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Boelhouwer de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.

Masterclass

The New Generation – Hypotheken