Hoogleraar
Huisvestingssystemen in Delft

HypoVak Conference 13:15 – 14:00 uur

Actualiteiten woningmarkt

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Hij verdedigt het recht op vrije vestiging als de lokale politiek hun grenzen willen sluiten voor ‘buitenstaanders’. Hij is geen voorstander van een opkoopverbod voor beleggers, maar vindt het wel een goed idee als de overheid bijspringt om het dreigende tekort aan verzekeringen voor nieuwbouwprojecten in de kiem te smoren. Kortom, in deze HypoVak Conference neemt Peter Boelhouwer u mee in de trends en ontwikkelingen van de woningmarkt.

Biografie

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid.

Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Ook is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment en lid van de curriculum commissie van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners.

Verder coördineert Boelhouwer het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Boelhouwer de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.