Technologie op basis van blockchaintechnieken gaat een belangrijke rol spelen in uw dagelijkse adviespraktijk. HypoVak neemt u op dinsdag 28 mei mee in de wereld die uw business nu al sneller, veiliger en transparanter maakt. Dat geeft de klant vertrouwen!

De term Blockchain werd een paar jaar geleden als de grote gamechanger gepresenteerd. De snelle revolutie bleef echter uit, maar achter de schermen is wel degelijk aan de grote verandering gewerkt. De consument krijgt de beschikking over steeds meer gevalideerde gegevens die hij naar eigen inzicht kan delen met derden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de vele stappen die zo kenmerkend zijn voor het huidige proces tussen aanvraag en passeren van een hypotheek, worden geminimaliseerd.

Blockchain vernieuwt de business, geeft u de regie weer in handen en dat levert tevreden klanten op. De voordelen: verbeterde transparantie, snellere doorlooptijden, lagere risico’s en minder fraude.

HypoVak 2019 kleurt groen

Op Hypovak.nl zal de komende tijd meer prijsgegeven worden over het inhoudelijke programma. Naast blockchain is er op het podium van NBC Nieuwegein ook aandacht voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de Klimaattafel Duurzaam Wonen.

Uit onderzoek van IG&H naar de drijfveren rond het verduurzamen van de woning kwam vorig jaar naar voren  dat 56% van de ondervraagden zijn of haar woning wil verduurzamen. Tegelijkertijd geeft 75% van hen hierbij aan nog geen actie te hebben ondernomen. Hoe belangrijk wordt het energielabel straks bij de verkoop van een woning? Kan een hypotheekadviseur zijn klanten helpen bij het realiseren van zijn of haar plannen tot verduurzaming van de woning, zonder dat dit extra advieskosten met zich meebrengt? Zijn de door de Klimaattafel Gebouwde omgeving voorgestelde verduurzamingsmaatregelen eigen woning in de praktijk financieel haalbaar en uitvoerbaar? Welke financieringsmogelijkheden zijn er om energiebesparende maatregelen te financieren en wat zou daar in de toekomst aan toegevoegd kunnen worden? Dit en meer komt aan de orde tijdens de paneldiscussie over de verduurzaming van woningen.

Gouden Lotus Awards

Met het vernieuwde en eigentijdse concept van deze 16e editie heeft de HypoVak-bezoeker meer netwerkmogelijkheden gekregen en kan hij heel gericht kennis vergaren. HypoVak is een combinatie van een inspirerende beurs, kennissessies in de HypoVak Conference, educatieve masterclasses én de uitgelezen kans om te netwerken. Ook dit jaar worden tijdens HypoVak de InFinance Gouden Lotus Awards Hypotheekmarkt uitgereikt aan de businesspartners die door de hypotheekadviseur zelf als beste verkozen zijn.