Tijdens deze masterclass geeft Rob Timmermans MFP uitleg over de aangekondigde in de eigenwoningregeling per 1 januari 2022. Hij licht hij deze toe met duidelijke praktijkvoorbeelden. Een must voor elke hypotheekadviseur!

Op 31 augustus 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, in een Kamerbrief een aantal wijzigingen aangekondigd in de toepassing van de (fiscale) eigenwoningregeling door partners. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022, dat op Prinsjesdag openbaar werd gemaakt.

Met deze wetswijzigingen wordt toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand in partnerschapssituaties rechtvaardiger en worden onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen. Verder wordt de eigenwoningregeling in situaties van overlijden eenvoudiger gemaakt en wordt een achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

Omdat de maatregelen zeer waarschijnlijk over een paar maanden, op 1 januari 2022, al in werking treden is deze masterclass een must voor elke hypotheekadviseur!

Rob Timmermans MFP
Directeur Impact Groep

Rob Timmermans is een hooggewaardeerde spreker bij congressen. Hij wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van de eigenwoningregeling. De kracht van Timmermans is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassing van de wet- en regelgeving in de adviespraktijk.

Impact Groep bestaat uit de opleidingstak Impact Opleiding & Training, het exameninstituut Impact Examens en het Kenniscentrum Impact Kennis.