Tijdens deze masterclass neemt Rob Timmermans je mee in de belangrijkste wijzigingen in de eigenwoningregeling in de afgelopen 25 jaar. En wat kunnen we de komende 25 jaar verwachten?

De periode van 25 jaar is niet voor niets gekozen. Argenta, de sponsor van deze masterclass, is namelijk 25 jaar actief in Nederland. In deze periode is nogal het een en ander veranderd in de wet- en regelgeving en met name in de eigenwoningregeling.

Samen met de terugblik over belangrijkste wijzigingen in de eigenwoningregeling geeft Rob Timmermans ook uitleg over de gevolgen van deze wijzigingen op de adviespraktijk van de hypotheekadviseur.

Daarnaast wordt ingezoomd op de huidige regelgeving en de toekomst van de eigenwoningregeling. Wat kunnen we de komende 25 jaar verwachten? Welke invloed heeft het vervallen van de renteaftrek voor veel hypotheken in 2031? Bestaat de renteaftrek tegen die tijd überhaupt nog?

De masterclass ‘Ontwikkelingen in 25 jaar eigenwoningregeling’ vindt plaats tijdens de tweede ronde masterclasses (13.30 uur).

Deze masterclass wordt aangeboden door Argenta.

Ontwikkelingen in 25 jaar eigenwoningregelingRob Timmermans MFP
Directeur Impact Groep

Rob Timmermans MFP is directeur van de Impact Groep. Impact Groep bestaat uit de opleidingstak Impact Opleiding & Training, het exameninstituut Impact Examens en het Kenniscentrum Impact Kennis.

Rob is een hooggewaardeerde spreker bij congressen. Hij wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van de eigenwoningregeling. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassing van de wet- en regelgeving in de adviespraktijk.